Szkolenie dla Przedsiębiorców

9851

Stowarzyszenie „Europa Kujaw i Pomorza” zaprasza na kolejne ze spotkań/szkoleń dla przedsiębiorców w ramach Projektu “Usytuowanie na poziomie samorządów lokalnych instrumentów wsparcia dla MŚP, działających w oparciu o model wielopoziomowego zarządzania regionem” finansowany z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Strategicznego Gospostrateg.

Podczas spotkania zostaną omówione takie tematy jak:

  1. Internacjonalizacja – Istota internacjonalizacji, korzyści, ryzyko i zagrożenia oraz bariery wejścia na rynki, wsparcie instytucjonalne dla przedsiębiorstw w procesie umiędzynarodowienia
  2. Przygotowanie procesu wejścia na rynki i rozwoju sprzedaży – Pozyskiwanie partnerów, Prowadzenie negocjacji i bezpieczeństwo transakcji

Na koniec zostaną przedstawione założenia i planowane rezultaty Projektu Regiogmina.

Szkolenie poprowadzi:

Hieronim Jędrzejewski –Szkoła Główna Handlowa w Warszawie


Obowiązkowa rejestracja
:https://forms.gle/dwmFXZLM5s3Lcf4G9

Zarejestrowane osoby otrzymają link do spotkania

Załączniki