Konferencja “Aktywizacja zawodowa osób z doświadczeniem choroby psychicznej”

11022

Już 10 października będziemy obchodzić Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego. W ramach jego obchodów, realizując założenia Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego w Powiecie Świeckim, Starostwo Powiatowe i Powiatowy Urząd Pracy w Świeciu organizuje konferencję “Aktywizacja zawodowa osób z doświadczeniem choroby psychicznej”. Partnerami konferencji są Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu, Partnerski Klub Biznesu WDA Futbol Business Club w Świeciu oraz Towarzystwo Wspierania Osób Niepełnosprawnych w Świeciu. Ponadto, Starosta Świecki Barbara Studzińska i Dyrektor PUP Karolina Kasica, zaprosiły do współpracy przedstawicieli administracji publicznej, organizacji pozarządowych i  pracodawców. 

Program konferencji:

  • Osoby dotknięte chorobą psychiczna i upośledzeniem umysłowym na rynku pracy.
  • Zatrudnienie osób z doświadczeniem choroby psychicznej oraz niepełnosprawnych intelektualnie. Problemy, dyskryminacja i funkcjonujące stereotypy.
  • Czy choroby psychiczne i stosowana farmakoterapia są przeciwwskazaniem do wykonywania pracy?
  • Działania w zakresie aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami. Doświadczenia i wnioski wynikające z działalności Zakładu Aktywności Zawodowej w Drzonowie.
  • Integracja osób z doświadczeniem choroby psychicznej i upośledzonych umysłowo w środowisku pracy.
  • Uprawnienia i obowiązki pracodawców wobec osób niepełnosprawnych w 2019 roku.

Konferencja odbędzie się 10 października 2019 roku o godz. 10:00 w Starostwie Powiatowym w Świeciu.