„Czarcie Góry”

23937

Potocznie zwane Diabelcami. Rozpoczynają się w okolicach ujścia Wdy do Wisły. To rozciągające się między Świeciem a Sartowicami urwiste, porośnięte lasem parowy, stoki i klify z których roztacza się wspaniały widok na Wisłę i wpadającą do niej Wdę. Według legendy, miejsce to upodobał sobie niegdyś diabeł, nękający mieszkańców. Tutejsze  wzniesienia mają niekiedy 60-80 m. n.p.m. i najwyższy szczyt Czarcia Kazalnica wznosi się na wysokości 92 m. Czarcie Góry to  miejsce, gdzie występuje wiele ciekawych i rzadkich gatunków roślin. Występują tutaj między innymi: dzwonek syberyjski, dąb szypułkowy, grab zwyczajny, wiąz szypułkowy, modrzew zwyczajny. Na terenie Czarcich Gór znajdują się punkty widokowe na Wisłę oraz ścieżka dydaktyczna z kładkami. Wiedzie tędy także pieszy, 14-kilometrowy Szlak Diabelski.
ŚCIEŻKA DYDAKTYCZNA „CZARCIE GÓRY”
Dzięki pracy przyrodników z Zespołów Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego wytyczona w 2003 r ścieżka  przyrodnicza wiedzie ze Świecia do parku przypałacowego w  Sartowicach na odcinku ponad 10 km. Wzdłuż zbocza stromo opadającego do Wisły zlokalizowanych jest wiele punktów widokowych na dolinę Wisły. Trasa ścieżki także dzięki tablicom informacyjnym pozwala świadomie prześledzić bogactwo okolicznej flory. Urokowi krajobrazu dodają także łąki i sady na zboczach i u podnóża na dnie doliny schodzącym do rzeki. Genialne miejsce na południowy spacer wzdłuż brzegu Wisły.