Grodzisko Talerzyk – punkt widokowy

18497

Założono tu w XI w. osiedle obronne. Ze względu na kształt ściętego wzgórza, miejscowa ludność nazwała grodzisko „Talerzykiem”. Było ono grodem średniowiecznym znajdującym się na granicy Pomorza Gdańskiego i strażnicą strzegącą wiślanego szlaku handlowego łączącego Pomorze z Wielkopolską. Gród wówczas znajdował się na przedpolu puszczy rozciągającej się między Wisłą i Brdą. Zamieszkujący go ludzie żyli w półziemiankach. Utrzymywali się z rybołówstwa, łowiectwa i hodowli zwierząt. Gród nie został zniszczony, lecz ludzie opuścili go sami. Odkryto przy grodzie dwa cmentarzyska, a ich zbadanie dowiodło, że gród w Topolnie jest jednym z najstarszych na Ziemi Świeckiej. Miejsce to jest dziś znakomitym punktem obserwacyjnym.