Pompownia Kończyce

15712

Pompownie można zwiedzać w każdą niedzielę lipca i sierpnia, wcześniejsze zgłoszenia Urząd Gminy w Nowem: 52 33 37 210

Nizina Sartowicko-Nowska to obszar położony nad Wisłą i jej dopływem, Mątawą. Od połowy XVI stulecia zasiedlili ją menoniccy uchodźcy z Fryzji i Niderlandów, zagospodarowując te ziemie. Już w czasach pruskich, w 1854 r. powołano Związek Wałowy i zbudowano jeden zintegrowany wał przeciwpowodziowy, chroniący lewobrzeżne obszary przed wylewamy. Poziom Mątawy jest jednak niższy od wiślanego i konieczna była budowa przepompowni, zwanej Czerpakiem. Zakończono ją w Kończycach w 1910r. Przez wiele lat miała ona napęd parowy – 3 kotły zapewniały energię dla 3 pomp o wydajności 4 metrów sześciennych każda; pochodziły one z zakładów Schichau w Elblągu. Dopiero w 1977 r. zmieniono napęd pomp na elektryczny. W 1997 r. zakończono budowę nowej przepompowni z zatapialnymi pompami śmigłowymi o podobnej wydajności. Stara przepompownia stanowi obecnie swoiste muzeum techniki