Elektrownia Wodna Żur

31300

Zwiedzanie, poprzedzone zgodą władz spółki Enea Wytwarzanie/Segment OZE w Samociążku, umożliwiamy wyłącznie grupom minimum 10-osobowym, głównie w godzinach od 8.00 do 14.00. Niemożliwe jest w soboty, niedziele i święta Ze względów bezpieczeństwa i organizacyjnych, grupa nie może liczyć więcej niż 20 osób.

Telefon stacjonarny (1) 52 332 95 01

Telefon stacjonarny (2) 52 567 57 02

Zespół obiektów związanych z elektrownią Żur – Elektrownia Żur o mocy 8 MW uruchomiona uroczyście przez prezydenta RP Ignacego Mościckiego 15 lutego 1930 roku, projektowana przez prof. dr. Karola Pomianowskiego i prof. inż. Alfonsa Hoffmanna, zbudowana w ciągu półtora roku w związku z budową gdyńskiego portu morskiego, który zaopatrywała w energię.

Elektrownia Żur do swojej pracy wykorzystuje zbiornik retencyjny o powierzchni około 400 ha. Zbiornik powstał przez spiętrzenie Wdy o 15 m zaporą ziemną z upustami dennymi. Woda ze zbiornika do elektrowni doprowadzana jest kanałem derywacyjnym o długości 900 m do zamka wodnego. Dalej przez rurociągi żelbetonowe o średnicy 4,0 m do turbin. W budynku elektrowni zabudowane są dwa pionowe hydrozespoły z turbinami Kaplana, umieszczonymi w spiralnych komorach. Turbiny sprzężone są z generatorami synchronicznymi o mocy 4,4 MVA pracującymi na napięciu 6,6 kV. Elektrownia współpracuje z siecią 110 kV.