Chrystkowo – Chata Mennonicka

21455
Chrystkowo 21, 86-105 Świecie
Telefon: 696 422 723
chrystkowo

Chata to przykład zabudowań gospodarczych olęderskich osadników, którzy od XVI w . byli znaczącą grupą mieszkańców tych terenów. Zadziwia konstrukcją i praktycznymi rozwiązaniami urządzeń gospodarskich. obok odrestaurowana suszarnia owoców. Obiektem zarządza Zespół Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą (wizerunek chaty jest logo instytucji).

Obok działa gospodarstwo agroturystyczne “U Mennonity”. Na terenie przyległym do chaty odbywa się organizowany min. przez Towarzystwo Przyjaciół Dolnej Wisły i Zespół Parków Krajobrazoywch Nad Dolną Wisłą “Weekend Mennonicki” – impreza prezentująca kulturę mennonicką, stroje, potrawy i zwyczaje.