Chrystkowo – Chata Mennonicka

1584
Chrystkowo 21, 86-105 Świecie
Telefon: 696 422 723
chrystkowo

Chata to przykład zabudowań gospodarczych olęderskich osadników, którzy od XVI w . byli znaczącą grupą mieszkańców tych terenów. Zadziwia konstrukcją i praktycznymi rozwiązaniami urządzeń gospodarskich. obok odrestaurowana suszarnia owoców. Obiektem zarządza Zespół. Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego (wizerunek chaty jest logo instytucji).

Obok działa gospodarstwo agroturystyczne “U Mennonity”. Na terenie przyległym do chaty odbywa się organizowany min. przez Towarzystwo Przyjaciół Dolnej Wisły i Zespół Parków Krajobrazoywch Chełmińskiego i Nadwiślańskiego “Weekend Mennonicki” – impreza prezentująca kulturę mennonicką, stroje, potrawy i zwyczaje.