Kolejne zadanie drogowe z dofinansowaniem

1763

Zadanie pn. „Remont drogi powiatowej nr 1234C Błądzim-Ostrowitezostało przeniesione z listy rezerwowej na listę podstawową zadań zaakceptowanych do dofinansowania i otrzymało dofinansowanie w wysokości 50% kosztu robót budowlanych. Umowa na dofinansowanie została podpisana w dniu 06.12.2023r.

W ramach projektu zostaną wykonane następujące zadania:

  1. odtworzenie i wzmocnienie istniejącej nawierzchni jezdni,
  2. oczyszczenie, uzupełnienie ubytków betonu i elementów ścianek czołowych przepustu pod drogą,
  3. ustawienie dwóch wiat przystankowych i peronów,
  4. remont poboczy.

Wartość robót budowalnych w ramach projektu po przetargu wynosi  2 445 193,72 zł.