Kolejna umowa na dofinansowanie podpisana

1428

Zadanie pn. „Remont dróg powiatowych nr 1291C od km 0+000 do km 1+270 oraz 1293C od km 0+584 do km 1+633 w miejscowości Terespol Pomorski” zostało przeniesione z listy rezerwowej na listę podstawową zadań zaakceptowanych do dofinansowania i otrzymało dofinansowanie w wysokości 50% kosztu robót budowlanych. Umowa na dofinansowanie zadania została podpisana w dniu 11.12.2023 roku.

W ramach projektu zostaną wykonane następujące zadania:

  1. Naprawa nawierzchni jezdni.
  2. Oczyszczenie rowów przydrożnych.
  3. Remont chodników wzdłuż dróg wraz ze znajdującymi się w ich ciągu zjazdami.
  4. Remont 1 zatoki autobusowej i 3 peronów przystankowych.
  5. Remont 3 skrzyżowań z  drogami gminnymi.
  6. Oczyszczenie i częściowa wymiana wpustów kanalizacji deszczowej.
  7. Przeprofilowanie i umocnione poboczy.

Wartość robót budowalnych w ramach projektu po przetargu wynosi  3.983.287,42 zł, dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wynosi 1.991.643,71zł