Zachęcamy do składania uwag do oferty realizacji zadania publicznego

9490

Zarząd Powiatu Świeckiego działając na podstawie art. 19a Ustawy o działalności pożytku publicznego i  o wolontariacie, zachęca do składania propozycji i uwag  do oferty na realizację zadania pn. “Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej ”- złożonej przez Powiatowy Szkolny Związek Sportowy z siedzibą w Świeciu. Zgodnie z ustawą treść Uchwały dot. celowości wraz z ofertą musi zostać opublikowana na okres 7 dni, aby umożliwić zainteresowanym wnoszenie uwag do oferty.

Uwagi należy wnosić do 17 września 2021 roku, do godziny 15:30 na adres Starostwo Powiatowe w Świeciu, ul. Gen. Hallera 9, 86-100 Świecie, lub na adres: magdalena.s@csw.pl. Rozpatrywane będą tylko uwagi, które wpłynęły na wskazany adres w wyznaczonym terminie.

Załączniki

  • Oferta PSZS(rozmiar: 62 kB, data dodania: 10.09.2021)
  • Uchwała(rozmiar: 85 kB, data dodania: 10.09.2021)