Ogłoszenie dla podmiotów biorących udział w konkursach ofert na realizację zadań publicznych w 2021 roku.

9824

W wyniku otwartych konkursów ofert nr 3,4 i 5 dotację na realizację zadań publicznych otrzymały następujące organizacje pozarządowe:

  1. Konkurs ofert nr 3.

Nazwa podmiotu:  Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego z siedzibą w Bydgoszczy.

Tytuł zadania publicznego: Aktywna ochrona wód w powiecie świeckim – zwalczanie kłusownictwa wodnego.

Wysokość przyznanych środków publicznych – 8 000 zł.

2. Konkurs ofert nr 4.

Nazwa podmiotu:  Kujawsko -Pomorska Organizacja Turystyczna z siedzibą w Toruniu

Tytuł zadania publicznego: Budujemy markę Borów Tucholskich   

Wysokość przyznanych środków publicznych – 15 000 zł

3. Konkurs ofert nr 5.

Nazwa podmiotu: Stowarzyszenie Nowe Różowe Okulary z siedzibą Nowem

Tytuł zadania publicznego: Mamy haka na raka , zbadaj się!

Wysokość przyznanych środków: 28 120 zł.

Załączniki