Rozbudowa drogi powiatowej nr 1265C Świekatowo – Serock. Etap II – wykonanie ciągu pieszo- rowerowego na odcinku Małe Łąkie – Serock

13475
Logo Fundusze Europejski - Program Regionalny

Umowa o dofinansowanie projektu „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1265C Świekatowo – Serock. Etap II – wykonanie ciągu pieszo- rowerowego na odcinku Małe Łąkie – Serock” – podpisana.

Powiat Świecki podpisał umowę o dofinansowanie kolejnego projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020 – EFRR na realizację zadania  „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1265C Świekatowo – Serock. Etap II – wykonanie ciągu pieszo- rowerowego na odcinku Małe Łąkie – Serock”.

W ramach inwestycji wybudowane zostanie ponad 2 km ciągu pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej Nr 1265C Świekatowo- Serock, na odcinku Małe Łąkie -Serock. Ciąg pieszo-rowerowy połączy dwie gminy Powiatu Świeckiego Pruszcz i Świekatowo.

Całkowita wartość projektu – 1 462 976,82 zł
Kwota dofinansowania – 1 141 662,23 zł

Podstawa otrzymania dofinansowania – Uchwała Nr 35/1466/20 Zarządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego z dnia 2 września 2020 roku w sprawie zatwierdzenia listy z ocenionymi projektami w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, dla konkursu Nr RPKP.03.04.00-IZ.00-04-367/20.