Przebudowa drogi powiatowej nr 1211C Tleń-Lniano

13720

Powiat Świecki realizuje projekt pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1211C Tleń-Lniano” Projekt znalazł się na zatwierdzonej do dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych liście podstawowej zadań ostatniej edycji Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019.

Zakres rzeczowy projektu obejmuje przebudowę drogi powiatowej o długości 6,6 km przy założeniu następujących parametrów technicznych:

-projektowana szerokość jezdni: 5,5 m,
-projektowana szerokość pobocza: 1,0 m,
-projektowana długość chodników o długości 2 799 m i 2 359 m.

Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1211C Tleń-Lniano przyczyni się do zapewnienia właściwej dostępności zewnętrznej i spójności wewnętrznej województwa kujawsko-pomorskiego.

Wartość projektu wynosi 7.205.773,42 zł, kwota dofinansowania – 3.602.886,71 zł.

Zakończenie projektu 08.2019r.