Przebudowa drogi powiatowej nr 1219C Nowe – Komorsk – Wielki Lubień

13553

Powiat Świecki realizuje projekt pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1219C Nowe – Komorsk – Wielki Lubień” w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019.

Zakres rzeczowy projektu obejmuje: przebudowę drogi powiatowej o długości 6,270 km przy założeniu następujących parametrów technicznych:

– projektowana szerokość jezdni: 5,5 m,
– projektowana szerokość pobocza: 1,5m,
– projektowana długość chodnika: 1 296 m.

Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1219C Nowe-Komorsk-Wielki Lubień przyczyni się do zapewnienia właściwej dostępności zewnętrznej i spójności wewnętrznej województwa kujawsko-pomorskiego.

Przedsięwzięcie przyczyni się również do zwiększenia płynności ruchu, poprawy komfortu jazdy oraz polepszenia bezpieczeństwa ruchu.

Wartość Projektu wynosi 5.197.412,74 zł, kwota dofinansowania – 1.690.000,00 zł.

Termin realizacji projektu 02.2019r. – 08.2019r.