Umieszczenie dwóch wniosków na liście rankingowej

12971
Dwa wnioski złożone przez Powiat Świecki do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy znalazły się na Wstępnej liście rankingowej wniosków o dofinansowanie w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 (dawne tzw. Schetynówki).
Pod względem ilości przyznanych punktów wg kryteriów oceny merytorycznej wnioski złożone przez Powiat Świecki znalazły się na 6 i 11 miejscu rankingu.
Zgłoszone wnioski o dofinansowanie obejmują dwa zadania drogowe przewidziane do realizacji w 2016 roku, tj. :
  1. Przebudowę drogi powiatowej nr 1279C Bukowiec-Przysiersk – w ramach zadania planuje się przebudowę 4,3 km drogi powiatowej.
    Koszt realizacji zadania – 3 100 000,00 zł, wnioskowana dotacja – 1 550 000,00 zł.
  2. Przebudowę drogi powiatowej nr 1242C Drzycim-Świecie – w ramach zadania planuje się przebudowę 15 km drogi powiatowej.
Koszt realizacji zadania – 7 200 000,00 zł, wnioskowana dotacja – 3 000 000,00 zł.
W dniu 18.01.2016 roku zostały podpisane umowy z wykonawcą wyłonionym zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych w drodze przetargu nieograniczonego. Obydwie inwestycje będzie realizowało Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Laskowickiej 3 w Świeciu.
Inwestycja pn. „Przebudowę drogi powiatowej nr 1279C Bukowiec-Przysiersk” zostanie zrealizowana zgodnie z rozstrzygniętym przetargiem za kwotę – 2 229 741,49 zł w terminie do 31.08.2016 roku.
Druga inwestycja pn. „Przebudowę drogi powiatowej nr 1242C Drzycim-Świecie” zostanie zrealizowana zgodnie z rozstrzygniętym przetargiem za kwotę – 4 894 186,10 zł w terminie do 31.08.2016 roku.