Dwa wnioski złożone przez Powiat Świecki znalazły się na wstępnej liście rankingowej

13008

W 2017 roku przebudujemy blisko 22 km dróg powiatowych. Kwota dotacji z budżetu państwa na zadania wyniesie 5 100 000,00 zł.

Dwa wnioski złożone przez Powiat Świecki do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy znalazły się na Wstępnej liście rankingowej wniosków o dofinansowanie w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 (dawne tzw. Schetynówki).

Pod względem ilości przyznanych punktów wg kryteriów oceny merytorycznej wnioski złożone przez Powiat Świecki znalazły się na 1 i 3 miejscu rankingu.

Zgłoszone wnioski o dofinansowanie obejmują dwa zadania drogowe przewidziane do realizacji w 2017 roku, tj. :

  1. Przebudowę drogi powiatowej nr 1218C Nowe- Tryl -Wielki Lubień – w ramach zadania planuje się przebudowę 12,8 km drogi powiatowej. Koszt realizacji zadania – 4 200 000,00 zł, wnioskowana dotacja – 2 100 000,00 zł.
  2. Przebudowę drogi powiatowej nr 1249C Jeżewo – Piskarki – Sulnowo – w ramach zadania planuje się przebudowę 9,03 km drogi powiatowej. Koszt realizacji zadania – 7 000 000,00 zł, wnioskowana dotacja – 3 000 000,00 zł.

Więcej informacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

W dniu 23 grudnia 2016 roku Wojewoda Kujawsko–Pomorski Mikołaj Bogdanowicz zatwierdził listę wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania w roku 2017 w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016–2019. Lista ta została przygotowana w oparciu o ustaloną przez Komisję i zatwierdzoną przez ministra właściwego do spraw transportu ostateczną listę rankingową.

Wykonawcą zadania Przebudowa drogi powiatowej nr 1218C Nowe – Tryl – Wielki Lubień została firma Skanska S.A Warszawa Realizacja inwestycji rozpoczęła się w styczniu 2017 roku. Koszt inwestycji wyniósł: 3 993 050,08 zł z czego wkład własny Powiatu wyniósł 665 525,04 zł, a dofinansowanie ze środków zewnętrznych przedstawiało się następująco:

  • dotacja z Urzędu Wojewódzkiego 1 996 525,04 zł
  • dotacja z Gminy Pruszcz 480 000,00 zł
  • dotacja z Gminy Dragacz 850 000,00 zł

Inwestycja została zakończona we wrześniu 2017 roku.

Wykonawcą zadania Przebudowa drogi powiatowej nr 1249C Jeżewo – Piskarki – Sulnowo została firma Trakcja PRKiI S.A Warszawa. Realizacja inwestycji rozpoczęła się w styczniu 2017 roku. Koszt inwestycji wyniósł 5 543 011,24 zł z czego wkład własny Powiatu wyniósł 16 506,24 zł, a dofinansowanie ze środków zewnętrznych przedstawiało się następująco:

  • dotacja z Urzędu Wojewódzkiego 2 771 505,00 zł
  • dotacja z Gminy Jeżewo 400 000,00 zł
  • dotacja z Gminy Świecie 1 500 000,00 zł
  • dotacja z Gminy Lniano 855 000,00 zł

Inwestycja została zakończona w październiku 2017 roku.