Powiat Świecki złożył dwa wnioski o dofinansowanie w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój na lata 2012-2015

14154

W roku 2012 w odpowiedzi na konkurs ogłoszony w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność- Rozwój na lata 2012-2015 Powiat Świecki złożył dwa wnioski o dofinansowanie:

 1. Poprawa dostępności mieszkańców miejscowości Różanna i Gawroniec do siedziby Gminy poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 1280C Plewno – Różanna Etap II.
 2. Przebudowa drogi powiatowej nr 1252C Jeżewo – Świecie Etap II wraz z modernizacją oświetlenia.

W grudniu 2012 roku ogłoszono wstępną listę rankingową w ramach Narodowego Programu przebudowy Dróg Lokalnych Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój na lata 2012-2015 na której na 8 miejscu znalazł się wniosek „Poprawa dostępności mieszkańców miejscowości Różanna i Gawroniec do siedziby Gminy poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 1280C Plewno – Różanna Etap II”, natomiast wniosek „Przebudowa drogi powiatowej nr 1252C Jeżewo – Świecie Etap II wraz z modernizacją oświetlenia” znalazł się na liście rezerwowej.

Poprawa dostępności mieszkańców miejscowości Różanna i Gawroniec do siedziby Gminy poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 1280C Plewno – Różanna Etap II

W ramach przetargu nieograniczonego został wyłoniony Wykonawca zadania „Poprawa dostępności mieszkańców miejscowości Różanna i Gawroniec do siedziby Gminy poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 1280C Plewno – Różanna Etap II” Firma SKANSKA S.A. z siedzibą w Warszawie. Umowę na wykonanie robót podpisano 06.03.2013 roku. Natomiast umowę na dofinansowanie podpisano 28 maja 2013 roku. W ramach inwestycji wykonano:

 • Poszerzenie przedmiotowej drogi do 5,0m
 • Pobocza gruntowe po obu stronach drogi o szerokości 1,0 każde
 • Chodnik w miejscowościach Gawroniec i Różanna
 • Azyl dla pieszych
 • Wyspę dzielącą na skrzyżowaniu
 • 2 zatoki autobusowe
 • Odnowiono i wymieniono oznakowanie poziome i pionowe
 • Aktywne przejście dla pieszych
 • Modernizację oświetlenia (wymiana 4 opraw)
 • Ustawiono bariery zabezpieczające sprężyste

Całkowity koszt inwestycji: 2 674 612,64 zł
Dofinansowanie: 1 337 306,32 zł
Wkład własny powiatu: 1 337 306,32 zł
Dofinansowanie partnera Gminy Bukowiec: 417 000,00 zł

W ramach powstałych oszczędności Wojewoda Kujawsko-Pomorski wystąpił do Ministra Administracji i Cyfryzacji z wnioskiem o zmianę listy projektów zatwierdzonych do dofinansowania i umieszczenie na niej kolejnego zadania z listy rezerwowej „Przebudowa drogi powiatowej nr 1252C Jeżewo – Świecie Etap II wraz z modernizacją oświetlenia”.

W ramach przetargu nieograniczonego został wyłoniony Wykonawca zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1252C Jeżewo – Świecie Etap II wraz z modernizacją oświetlenia” Firma SKANSKA S.A. z siedzibą w Warszawie. Umowę na wykonanie robót podpisano 09.01.2013 roku. Natomiast umowę na dofinansowanie podpisano 20 sierpnia 2013 roku. W ramach inwestycji wykonano:

 • Poszerzenie przedmiotowej drogi do 5,0m
 • Pobocza gruntowe po obu stronach drogi o szerokości 0,75 każde
 • Chodnik na długości 620mb
 • 3 zatoki autobusowe
 • Odnowiono i wymieniono oznakowanie poziome i pionowe
 • Aktywne przejście dla pieszych
 • Modernizację oświetlenia (wymiana 6 opraw)
 • Ustawiono bariery zabezpieczające sprężyste

Całkowita wartość projektu: 1 895 388,39 zł
Dofinansowanie: 947 694,19 zł
Wkład własny powiatu: 947 694,20 zł
Dofinansowanie partnera Gmina Jeżewo: 300 000,00 zł