Program zapobiegania upadkom dla seniorów 2022

4651

Powiat Świecki – Starostwo Powiatowe w Świeciu przystąpiło do realizacji Programu zapobiegania upadkom dla seniorów. Program skierowany jest do osób, które ukończyły 60 rok życia. Ma na celu poprawę kondycji i koordynacji ruchowej osób starszych, a w efekcie zmniejszenie narażenia na urazy i złamania.

Wsparciem zostanie objętych 50 osób z terenu powiatu. Zajęcia będą odbywały się od września do grudnia 2022 roku – min. 2 razy w tygodniu. Liczebność grup jak i miejsca zajęć zostaną ustalone po zakończeniu rekrutacji. Każdy senior przed rozpoczęciem zajęć zostanie przebadany przez lekarza  w kierunku stwierdzenia braku przeciwwskazań do ćwiczeń.

Rekrutacja trwa do 30 sierpnia.

Zapisy:

  • telefonicznie: 52 56 83 165
  • osobiście: Starostwo Powiatowe w Świeciu, pok. 301, II piętro