Światowy Dzień Świadomości Autyzmu

8537

Dzisiaj obchodzimy Światowy Dzień Świadomości Autyzmu – na znak solidarności z osobami z autyzmem wiele budowli w Polsce i na świecie będzie podświetlanych na niebiesko. Starostwo Powiatowe w Świeciu zostanie ozdobione niebieskimi balonikami.

Dlaczego to robimy?

Celem dzisiejszej akcji jest uświadomienie nam wszystkim, że osoby z autyzmem nie są “źle wychowane” lub rozwydrzone – tylko mają ogromne problemy z komunikacją ze światem. Autystycy i ich rodziny często doświadczają dyskryminacji, braku zrozumienia, separacji społecznej.

Chcemy to zmieniać!

Czym jest autyzm? Zaburzeniem neurorozwojowym. Ponieważ zaburzenia autystyczne mogą mieć różne symptomy używa się określenia “spektrum zaburzeń autystycznych” (z ang. Autism Spectrum Disorder – ASD). Problemy z komunikacją, nieumiejętność odczytywania ludzkich intencji i zachowań, niekontrolowane reakcje, brak dystansu, niemożliwości właściwej oceny sytuacji, wycofanie lub zbytnia ruchliwość, potrzeba wyobcowania – to tylko kilka zagadnień z długiej listy tych, które dla osoby z autyzmem i rodziny jest codziennością. Mimo, że świadomość społeczna znacznie w ostatnich latach wzrosła, nadal jest znikoma i niewystarczająca, aby osobom ze spektrum autyzmu i ich opiekunom zapewnić normalne życie. W społeczeństwie nadal brakuje zrozumienia i podstawowej wiedzy, panują mity i stereotypy. Autyzm nie jest wrogiem, problematyczny jest sposób jego postrzegania przez społeczeństwo.

Zmieńmy to!

Pokażcie wsparcie dla osób z autyzmem, ubierając się dzisiaj na niebiesko.