IV Ogólnopolski Bieg Rycerski

12754

Bieg przewidziany dla ok 700 biegaczy z całej polski w tym ok 200 aktywnych uczestników z Powiatu Świeckiego. W roku 2015 i 2016 w biegu uczestniczyło ponad 600 biegaczy, sprowadziło to do Świecia na Zamek ponad 1000 osób. Impreza została przyjęta bardzo entuzjastycznie i w tym roku spodziewamy się podobnej frekwencji.
W ramach zadania Grupa The Runners Świecie oraz Klub KS WDA Świecie – Sekcja Lekkiej Atletyki organizować będzie imprezę biegową pod nazwą IV Ogólnopolski Bieg Rycerski. Głównym organizatorem jest grupa biegowa The Runners Świecie i Sekcja LA KS WDA. Patronat honorowy objął Burmistrz Miasta świecie oraz w 2016 Starosta Powiatu, impreza odbędzie się w dniu 13.05.2017 r.
Impreza będzie podzielona na część oświatową, promocje gminy i powiatu oraz na Bieg główny, który odbędzie sie na dystansie 10 km. W imprezie przewidziano udział około 600-8– biegaczy na biegu głównym. Każdy z zawodników po ukończeniu biegu otrzyma w nagrodę pamiątkowy i jedyny w swoim rodzaju medal. Po biegu zaplanowany jest piknik rodzinny, na którym swoje umiejętności zaprezentują rycerze.
Głównym celem jest promocja Gminy i Powiatu świeckiego poprzez sport. Powyższy cel będzie realizowany poprzez cele szczegółowe a mianowicie:
– upowszechnianie biegania połączone z promocją Gminy i Powiatu wśród mieszkańców Miasta Świecia i uczestników z innych miejscowości Polski,
– propagowanie biegania w mediach, połączone z promocją Gminy i Powiatu,
– tworzenie wizerunku miasta przyjaznego sportowcom,
– propagowanie zdrowego stylu życia połączone z promocją Gminy i Powiatu,
– utrwalenie Świecia na biegowej mapie Polski,
– ukazanie walorów turystycznych Gminy i Powiatu poprzez zwiedzanie przez sport,
– zachęcanie dzieci i młodzieży do czynnego uprawiania sportu.