Wykaz nieruchomości przeznaczonej do użyczenia, stanowiący załącznik nr 1 do Uchwały nr 242/1671/24 Zarządu Powiatu Świeckiego z dnia 29 kwietnia 2024 r.

291
Zarząd Powiatu Świeckiego

informuje, że

na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Świeciu został wywieszony na okres 21 dni  wykaz nieruchomości przeznaczonej do użyczenia, stanowiący załącznik nr 1  do Uchwały nr 242/1671/24  Zarządu Powiatu Świeckiego z dnia 29 kwietnia 2024 r. zamieszczony na stronie internetowej  Starostwa Powiatowego w Świeciu i BIP.