Wykaz nieruchomości przeznaczonej do użyczenia, stanowiący załącznik nr 1  do Uchwały nr 242/1670/24 Zarządu Powiatu Świeckiego z dnia 29 kwietnia 2024 r.

286
Zarząd Powiatu Świeckiego

informuje, że

na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Świeciu został wywieszony na okres 21 dni  wykaz nieruchomości przeznaczonej do użyczenia, stanowiący załącznik nr 1  do Uchwały nr 242/1670/24 Zarządu Powiatu Świeckiego z dnia 29 kwietnia 2024 r. zamieszczony na stronie internetowej  Starostwa Powiatowego w Świeciu i BIP.