Organizacje pozarządowe

Ekonomia społeczna to sfera aktywności obywatelskiej, która poprzez działalność ekonomiczną i działalność pożytku publicznego służy: integracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych społeczną marginalizacją, tworzeniu miejsc pracy, świadczeniu usług społecznych użyteczności publicznej (interesu ogólnego). Oznacza to, że dla podmiotów ekonomii społecznej istotne znaczenie – obok celu gospodarczego – ma misja społeczna.

Zapraszamy do zapoznania się z konkursami dla organizacji pozarządowych opublikowanych na naszej stronie generatora eNGO.

Jeśli chcesz znaleźć jakiś związek lub stowarzyszenie, albo jeśli chcesz zapoznać się z listą takich organizacji działających na obszarze Powiatu Świeckiego to zapraszamy do zapoznania się listą na Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa.

Jeśli potrzebujesz pomocy w obsłudze generatora eNGO, nie wiesz jak wykonać jakąś operację lub potrzebujesz instrukcji obsługi to zapraszamy do działu pomocy na stronie generatora eNGO.

Jeśli chcesz poznać zasady na jakich współpracujemy z organizacjami pozarządowymi zapraszamy do zapoznania się z Programem Współpracy.

Aktualności dotyczące eNGO