Instrukcja w sprawie wymagań higieniczno-sanitarnych dla stacjonarnych obozów pod namiotami

310

Na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Sanitarnego zamieszczono zaktualizowaną Instrukcję w sprawie wymagań higieniczno-sanitarnych dla stacjonarnych obozów pod namiotami.

Instrukcja określa wymagania higieniczno-sanitarne, jakie muszą być spełnione podczas wypoczynku dzieci i młodzieży na obozach prowadzonych metodą harcerską.

Dzięki stosowaniu się organizatorów do zawartych w instrukcji wymagań, pobyt dzieci i młodzieży na letnich obozach może być nie tylko przyjemny, ale przede wszystkim bezpieczny.