Stop Powodzi – konsultacje społeczne SOOŚ

9229

Szanowni Państwo

Zapraszamy do udziału w spotkaniach konsultacyjnych w trwającej od 15 października do 5 listopada 2021 r. procedury udziału społeczeństwa w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla:

  • Projektu aktualizacji planu zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Wisły (region wodny Bugu, region wodny Dolnej Wisły, region wodny Górnej-WschodniejWisły, region wodny Górnej-Zachodniej Wisły, region wodny Małej Wisły, region wodny Narwi, region wodny Środkowej Wisły),
  • Projektu aktualizacji planu zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Odry (region wodny Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego, region wodny Górnej Odry, region wodny Noteci, region wodny Środkowej Odry, region wodny Warty),
  • Projektu aktualizacji planu zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Pregoły (region wodny Łyny i Węgorapy),
  • Projektu planu zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Dunaju (region wodny Czarna Orawa),
  • Projektu planu zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Łaby (region wodny Metuje),
  • Projektu planu zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Niemna (region wodny Niemna).

Łącznie zaplanowano 3 spotkania konsultacyjne w terminach: 26.10, 27.10 i 28.10.2021 r.

Spotkania informacyjne zostaną ukierunkowane tematycznie na wybrane obszary dorzeczy:

 26 października 2021 r. Obszary dorzeczy:
WISŁY (REGION WODNY DOLNEJ WISŁY, REGION WODNY NARWI, REGION WODNY ŚRODKOWEJ WISŁY),
PREGOŁYNIEMNA
27 października 2021 r. Obszary dorzeczy:
WISŁY (REGION WODNY BUGU, REGION WODNY GÓRNEJ- WSCHODNIEJ WISŁY, REGION WODNY, GÓRNEJ – ZACHODNIEJ WISŁY, REGION WODNY MAŁEJ WISŁY),
DUNAJU
28 października 2021 r. Obszary dorzeczy:
ODRYŁABY

 

Chęć udziału w wybranym spotkaniu prosimy zgłaszać za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego online dostępnego na stronie www.stoppowodzi.pl w zakładce Spotkania konsultacyjne SOOŚ (bezpośredni link https://stoppowodzi.pl/spotkania-konsultacyjne-soos/ )

Udział w spotkaniach jest bezpłatny. Spotkania będą zorganizowane na dedykowanej platformie (Webex), do której otrzymają Państwo dostęp bez konieczności logowania. Dostęp będzie aktywny przez cały czas trwania spotkania. Podczas udziału w spotkaniu rekomendujemy korzystanie z przeglądarki Chrome oraz stałego łącza. Prosimy o wyłączenie mikrofonów i kamer podczas spotkania. Jeden link można wykorzystać wyłącznie dla jednego stanowiska komputerowego lub urządzenia mobilnego (na każdy adres email zostanie wysłany jeden link).

Dokumenty podlegające konsultacjom, formularze zgłaszanie uwag (wersja do pobrania i wersja online) oraz formularze rejestracyjne na spotkania konsultacyjne dostępne są na stronie internetowej https://stoppowodzi.pl/projekty-prognozy-soos/