Cała Polska w czerwonej strefie – kolejne zasady bezpieczeństwa

11518

W związku z dynamiczną sytuacją epidemiczną rząd wprowadza kolejne zasady bezpieczeństwa. Przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się koronawirusa jest obecnie działaniem priorytetowym. Od soboty, 24 października cała Polska zostanie objęta obostrzeniami czerwonej strefy.

Zasady w czerwonej strefie są najbardziej rygorystyczne, a powód ich wprowadzenia oczywisty – mają na celu jak najszybsze opanowanie tempa wzrostu nowych zachorowań.

Organizacja kongresów i targów 

W czerwonej strefie zakazana jest organizacja kongresów i targów niezależnie od tego, czy są one organizowane na świeżym powietrzu, czy w obiekcie targowo-kongresowym (czyli w przestrzeni zamkniętej).

Edukacja

W szkołach wyższych oraz ponadpodstawowych obowiązuje nauczanie w trybie zdalnym (z wyłączeniem zajęć praktycznych).

Objęcie nauczaniem zdalnym również klas 4-8 szkół podstawowych.

W godzinach 8:00-16:00 obowiązek przemieszczania się dzieci do 16-go roku życia pod opieką rodzica lub opiekuna.

Wydarzenia sportowe

Wydarzenia sportowe w czerwonej strefie – zarówno te, które odbywają się na stadionach i boiskach (np. mecze piłki nożnej), jak i na polach golfowych, torach wyścigowych, na basenach, klubach fitness czy kortach tenisowych mogą odbywać się wyłącznie bez udziału publiczności.

Kawiarnie i restauracje

Zawieszenie stacjonarnej działalności lokali gastronomicznych i restauracji przy dopuszczeniu prowadzenia działalności w zakresie dowozu lub na wynos.

Działalność hotelarska

obecnie jest dopuszczalna, z wyłączeniem działalności klubów i dyskotek oraz miejsc udostępnionych do tańczenia.

Stosuje się przepisy dotyczące kongresów, gastronomii oraz działalności kulturalnej czy sportowej – jeśli taka jest świadczona w hotelu itp. Baseny, centra fitness oraz siłownie – tylko dla gości hotelowych przebywających w hotelu co najmniej 1 dobę hotelową.

Aquaparki i baseny, siłownie i kluby fitness

Od 17 października obowiązuje zakaz działalności tych obiektów. Ale z pewnymi wyjątkami – baseny, siłownie, kluby i centra fitness mogą działać w podmiotach wykonujących działalność leczniczą, gdy są przeznaczone dla pacjentów. Mogą też działać obiekty przeznaczone dla sportu wyczynowego, a także studentów i uczniów – w ramach zajęć na uczelni lub w szkole.

Wesołe miasteczka, parki rozrywki lub parki rekreacyjne

W strefie czerwonej obowiązuje całkowity zakaz działalności obiektów takich jak wesołe miasteczko, park rozrywki lub park rekreacyjny – nie ma przy tym znaczenia wielkość obiektu.

Kina

Udostępnienia widzom co drugiego miejsca na widowni, z tym, że nie więcej niż 25% liczby miejsc, widzowie zasłaniają usta i nos.

Sanatoria, rehabilitacja, uzdrowiska

Zawieszenie działania sanatoriów z możliwością dokończenia ostatnich turnusów rozpoczętych przed 26 października.

Zgromadzenia

Max. 5 osób spoza wspólnego gospodarstwa domowego podczas imprez, spotkań
i zebrań w przestrzeni publicznej (z wyjątkiem spotkań służbowych). Dotyczy to także zgromadzeń w rozumieniu ustawy o zgromadzeniach publicznych.

Kościoły

Jeśli wydarzenie religijne odbywa się w kościele, to istnieje obowiązek zakrywania ust i nosa, z wyłączeniem osób sprawujących kult. W uroczystościach religijnych limit 1 osoba na 7 m2.

Wesela i inne uroczystości rodzinne

Zakaz organizacji w/w imprez okolicznościowych.

Transport zbiorowy

W pojazdach transportu publicznego w strefie czerwonej zajęte może być 50 proc. miejsc siedzących albo 30 proc. wszystkich miejsc siedzących i stojących, określonych w dokumentacji technicznej danego pojazdu przy jednoczesnym pozostawieniu niezajętych co najmniej 50 proc. miejsc siedzących. Pasażerowie muszą mieć zakryte usta i nos.

Maseczki

W strefie czerwonej maski obowiązują wszędzie w przestrzeni publicznej – zarówno w środkach publicznego transportu zbiorowego, jak i w sklepach, obiektach usługowych, zakładach pracy, a także na świeżym powietrzu.

Sklepy i handel

W strefie czerwonej zakupy można robić wyłącznie w maseczce, istnieje również obowiązek stosowania środków do dezynfekcji rąk lub założenia rękawiczek ochronnych. W placówkach handlowych o powierzchni do 100 mkw może przebywać jednocześnie do 5 osób na 1 kasę, natomiast w placówkach handlowych
o powierzchni pow. 100 mkw może przebywać 1 osoba na 15 mkw.

Kluby nocne, dyskoteki

W strefie czerwonej obowiązuje całkowity zakaz działalności obiektów takich jak kluby nocne i dyskoteki.

Salony kosmetyczne, fryzjerskie i tatuażu

Podobnie jak w innych strefach, w salonach fryzjerskich, kosmetycznych i tatuażu w lokalu może przebywać wyłącznie obsługa oraz obsługiwani klienci, a w przypadku gdy klient wymaga opieki, także jego opiekun. W trakcie zabiegu obsługa i klient muszą mieć zasłonięte usta i nos.

Życie społeczne

ograniczenie przemieszczenia się osób powyżej 70. roku życia – z wyłączeniem wykonywania czynności zawodowych, zaspokajania niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego czy też udziału we mszy świętej lub obrzędów religijnych.

 Zostańmy w domach i przestrzegajmy zasad

Skala rozprzestrzeniania się koronawirusa zależy od nas samych. Dlatego ważne jest przestrzeganie ustalonych obostrzeń i reżimów sanitarnych. Wszystkim zalecamy pozostawanie w domach, o ile jest to możliwe. Ograniczajmy wychodzenie z domu do absolutnego minimum, poza wykonywaniem pracy, czy zaspokajaniem niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego.