Posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego – 12.02.2018 r.

13307

W dniu 12 lutego 2018 r. w Starostwie Powiatowym w Świeciu odbyło się posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Posiedzenie decyzją Starosty Świeckiego zostało zwołane w związku z trudną sytuacją epizootyczną i gospodarczą dotyczącą rozprzestrzeniania się afrykańskiego pomoru świń (ASF) w populacji dzików na terenach dotychczas wolnych od tej choroby oraz realnym zagrożeniem przedostania się wirusa na teren województwa kujawsko-pomorskiego.

Na posiedzeniu obecni byli: Starosta Świecki, Przewodniczący Rady Powiatu, przedstawiciel Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu, Powiatowy Lekarz Weterynarii, Komendant Powiatowy PSP
w Świeciu, przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji w Świeciu, Kierownik Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Świeciu, pracownicy Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Świeciu, przedstawiciele Nadleśnictw z terenu powiatu świeckiego, przedstawiciele kół łowieckich z terenu powiatu świeckiego, członkowie Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, członkowie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Starosty Świeckiego, a także przedstawiciele gmin z terenu powiatu świeckiego.

Tematem przewodnim przedmiotowego posiedzenia było utrzymywanie się sytuacji poważnego zagrożenia epizootycznego, wywołanego wystąpieniem na obszarach sąsiednich województw ognisk i przypadków afrykańskiego pomoru świń, odpowiednio w stadach trzody chlewnej i u dzików.

Posiedzenie przeprowadzono wg następującego porządku:

  1. Omówienie rekomendacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 stycznia 2018 r. w zakresie organizacji przedsięwzięć realizowanych w celu ograniczenia ryzyka zawleczenia choroby afrykańskiego pomoru świń na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego. Przedstawienie obecnej sytuacji w kraju i omówienie możliwych zagrożeń dla powiatu.
  2. Wyznaczenie na szczeblu każdej jednostki samorządu terytorialnego szczebla powiatowego i gminnego koordynatora ds. ASF.
  3. Omówienie obecnego stanu populacji dzików na terenie powiatu świeckiego.
  4. Omówienie organizacji i realizacji planowych i sanitarnych odstrzałów dzików w celu redukcji populacji na obszarze powiatu, do czasu osiągnięcia wskaźnika pogłowia dzika spełniającego parametr 0,1 szt. na 1 km2.
  5. Rola Policji w zapobieganiu i zwalczaniu nielegalnego transportu i handlu żywcem.
  6. Omówienie problemów i zagrożeń związanych z rosnącą liczbą wilków na terenie powiatu (kwestie związane ze zgłaszaniem bezpośrednich zagrożeń dla ludzi oraz zwierząt domowych i hodowlanych).