Tereny inwestycyjne gmina Nowe

12790

OFERTA TERENÓW INWESTYCYJNYCH

Przeznaczenie wielofunkcyjne

Nowe – doskonałe miejsce na inwestycje i wypoczynek.
Nowe to gmina położona w północnej części województwa kujawsko-pomorskiego. Siedzibą samorządu jest miasto Nowe posiadające  siedemset pięćdziesięcioletnią tradycję osadniczą. Stare miasto będące jego  sercem,  z rynkiem, kamienicami i zabytkowymi kościołami, otoczone jest murem miejskim. Od XIX wieku do dnia dzisiejszego Nowe intensywnie rozwija się  poza swymi historycznymi granicami, powstaje sieć dróg,  osiedla mieszkaniowe oraz  infrastruktura edukacyjna i rekreacyjna.

Dużym plusem gminy jest dobra edukacja zapewniająca kształcenie od przedszkola do szkół ponadgimnazjalnych. Szkołom towarzyszą nowoczesne zaplecze sportowe boisk wielofunkcyjnych, sal i hali widowiskowo- sportowej. Miasto posiada w swych granicach  kompleks rekreacyjno-kąpieliskowy położony nad Jeziorem Czarownic.

Kapitałem miejscowości i spoiwem wspólnoty  samorządowej jest aktywność mieszkańców.  Sport, kultura, zdrowie, fotografia i tradycja to główne pola działalności organizacji pozarządowych i grup inicjatywnych.

Krajobraz kulturowy gminy łączy w sobie elementy przemysłowe, rolnicze oraz leśne.  Przemysł skupiony jest przede wszystkim w mieście i jego otoczeniu. Istniejące duże zakłady,  Zakłady Mięsne Nove oraz Pomorska Fabryka Mebli, zajmują się przetwórstwem mięsnym oraz meblarstwem. Wymienione firmy, będące w posiadaniu biznesu zagranicznego, zapewniają gro  miejsc pracy nie stanowią jednak obciążenia dla  środowiska przyrodniczego  oraz mieszkańców. Uzupełnieniem dla dużych pracodawców jest szereg małych i średnich firm oferujących usługi w zakresie budownictwa, mechaniki i meblarstwa. Nowe jest ważnym ośrodkiem handlowym przyciągającym mieszkańców okolicznych gmin. Obok szeroko rozumianego biznesu ważnym elementem jest rolnictwo, skupione w nowoczesnych i wysokowydajnych gospodarstwach. Produkcja rolna obejmująca hodowlę, produkcję zbóż oraz warzyw  uwzględnia  aspekt środowiskowy  i prowadzona jest w sposób zrównoważony.  Cześć rekreacyjną gminy stanowią tereny leżące w otulinie Borów Tucholskich. Gospodarstwa agroturystycze, domy letniskowe i ośrodki wypoczynkowe malowniczo położne wśród lasów i nad jeziorami od dawna stanowią miejsce wypoczynku dla mieszkańców Grudziądza, Trójmiasta, Śląska, Łodzi i Warszawy.

Atutem Gminy jest jej położenie oraz dogodna sieć połączeń drogowych. Osią gminy jest droga krajowa nr 91, przez jej  zachodnią cześć przechodzi Autostrada A1.  Dwa zjazdy autostradowe znajdują się około piętnastu kilometrów od Nowego, niewiele dalej znajdują się dwa mosty  stanowiące dogodną przeprawę przez Wisłę.  Drogi i autostrada umożliwiające sprawną komunikację z największymi miastami regionu Grudziądzem, Gdańskiem Toruniem i Bydgoszczą a także z Łodzią kontynuują wielowiekowy wiślany szlak komunikacyjny, który zainicjował powstanie i rozwój Nowego.

Położenie zaproponowanych terenów inwestycyjnych na mapie gminy Nowe.
Położenie zaproponowanych terenów inwestycyjnych na mapie gminy Nowe.

Tereny inwestycyjne : Kończyce I

Lokalizacja: Kończyce, obręb geodezyjny Kończyce.

Obszar: 31 ha, z tego pod  działalność inwestycyjną  25 ha (trzy działki: 16  ha,  5 ha, 4 ha), na pozostałej części ograniczenia związane z przebiegającą linia energetyczną.

Własność: Skarb Państwa.

Opis terenu: równy, niezabudowany typu greenfield, położony na południe od Nowego (około 2 kilometrów, sąsiaduje z drogą krajową DK 1, około 10 kilometrów od zjazdu autostradowego w Warlubiu.

W  sąsiedztwie przedsiębiorstwo zagraniczne Zakłady Mięsne Nove oraz stacja paliw.

Przeznaczenie terenu: teren  rozwoju wielofunkcyjnego.

Uzbrojenie : wszystkie niezbędne media w niewielkiej odległości od granicy działek.

Główne drogi dojazdowe: droga krajowa DK 1, bliska odległość do zjazdu autostradowego w Warlubiu.

W procesie inwestycyjnym należy wziąć pod uwagę konieczność wyłączenia części gruntów  z produkcji rolnej.

Działki : 4 – 16 ha, 117/2 – 5 ha, 5/27 – 4 ha
Działki : 4 – 16 ha, 117/2 – 5 ha, 5/27 – 4 ha

 

Teren inwestycyjny: Kończyce II

Lokalizacja: Kończyce, obręb geodezyjny Kończyce.

Obszar: 14  ha (trzy  działki: 0,5 ha,  4,6 ha, 8,9 ha).

Własność:  teren prywatny.

Opis terenu: częściowo równy, w drugiej części lekki skłon, niezabudowany typu greenfield, położony na południe od Nowego (około 2 kilometrów, sąsiaduje z drogą krajową DK 1, około 10 kilometrów od zjazdu autostradowego w Warlubiu.

W  sąsiedztwie przedsiębiorstwo zagraniczne Zakłady Mięsne Nove oraz stacja paliw.

Przeznaczenie terenu: teren  rozwoju  wielofunkcyjnego.

Uzbrojenie : wszystkie niezbędne media w niewielkiej odległości od granicy działek.

Główne drogi dojazdowe: droga krajowa DK 1, bliska odległość do zjazdu autostradowego w Warlubiu.

Na części działek  istnieją ograniczenia związane z przebiegiem linii energetycznej.

Działki: 10/1 - 0,5 ha, 10/4 - 4,6 ha, 11 - 8,9 ha.
Działki: 10/1 – 0,5 ha, 10/4 – 4,6 ha, 11 – 8,9 ha.

 

Teren inwestycyjny: Bochlin

Lokalizacja: Bochlin , obręb geodezyjny Kozielec.

Obszar: 22 ha (sześć działek o powierzchni:  6 ha, 1 ha, 3,5 ha, 1,5 ha, 6, ha,  4 ha).

Własność: Skarb Państwa  – 10 ha , teren prywatny: 12 ha .

Opis terenu: równy, lekko pofałdowany,  niezabudowany typu greenfield, położony na północ  od Nowego (około 2 kilometrów, sąsiaduje z drogą krajową DK 1, około 10 kilometrów od zjazdu autostradowego w Kopytkowie.

Przeznaczenie terenu: teren  rozwoju  wielofunkcyjnego.

Uzbrojenie : wszystkie niezbędne media w niewielkiej odległości od granicy działek.

Główne drogi dojazdowe: droga krajowa DK 1, bliska odległość do zjazdu autostradowego w Kopytkowie.

W procesie inwestycyjnym należy wziąć pod uwagę konieczność wyłączenia części gruntów  z produkcji rolnej.

Działki: 189/2 - 6 ha, 118/1 - 1 ha, 114/2 - 3,5 ha, 115 - 1,5 ha, 6/9 - 6, ha, 6/10 - 4 ha).
Działki: 189/2 – 6 ha, 118/1 – 1 ha, 114/2 – 3,5 ha, 115 – 1,5 ha, 6/9 – 6, ha, 6/10 – 4 ha).

 

Tereny inwestycyjne: Nowe

Na terenie miasta Nowego zlokalizowane są tereny inwestycyjne  typu brownfield . Ich wielkość i przeznaczenie jest zróżnicowane, przede wszystkim  produkcyjno– usługowe.   Znajdują się one w rękach prywatnych. W przypadku zainteresowania inwestycją w mieście prosimy o kontakt a postaramy się wyszukać lokalizację zgodną z Państwa oczekiwaniami.

Szanowny Inwestorze

Korzyści z inwestowania w gminie Nowe:

– dobre położenie komunikacyjne związane z drogą krajową DK 1 oraz dwoma zjazdami autostradowymi w węzłach  Warlubie i Kopytkowo,

– bliskość dwóch przepraw mostowych na Wiśle w Grudziądzu oraz Kwidzynie,

– możliwość pozyskania wykwalifikowanej kadry pracowniczej – miejscowa szkoła ponadgimnazjalna kształci uczniów w zawodzie logistyk,

– elastyczna i przyjazna inwestorom polityka podatkowa, niskie stawki podatkowe,

– gwarancja satysfakcjonującej i udanej współpracy i wsparcia w załatwianiu potrzebnej dokumentacji projektowo-budowlanej,  Miejscowego Planu  Zagospodarowania  Przestrzennego,

– partnerskie relacje pomiędzy Urzędem Gminy w Nowem a inwestorem,

– zapewnienie potrzebnych mediów  (woda, kanalizacja), wsparcie w kontaktach z gestorami sieci,

-dobre relacje pomiędzy lokalnym samorządem a biznesem, lokalizacja dwóch ogólnoeuropejskich przedsiębiorstw (Pomorska Fabryka Mebli – Kolekcja Mebli Klose, Zakłady Mięsne Nove),

– bliskość dużych ośrodków kulturalnych, handlowych oraz rozrywkowych:  Grudziądz, Toruń, Gdańsk, Kwidzyn.

Przedstaw nam Swoje oczekiwania a spróbujemy je spełnić!

Inwestycja w Nowem to gwarancja sukcesów.

                                                                       Liczę na kontakt z Państwa strony

Burmistrz Nowego
Czesław Woliński

Urząd Gminy w Nowem

Plac św. Rocha 5 86-170 Nowe
telefon: 52 3337 210,  fax: 52 33 28 466
mail: nowe@gminanowe.pl