Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – tablice informacyjne

13179
Logo Unia Europejska, bez podpisu
Herb Powiatu Świeckiego
Logo Lokalna Grupa Działania Gminy Powiatu Świeckiego
Logo Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 ‒ Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Materiał opracowany przez Powiat Świecki współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” PROW 2014-2020.

 Protokół dla zamówienia na:

„Produkcję i montaż tablic informacyjnych realizowanego w ramach projektu „Budowa infrastruktury turystycznej w zakresie stworzenia sieci informacyjnej wzdłuż wyznaczonych szlaków turystycznych w Powiecie Świeckim” dofinansowanego z Unii Europejskiej w ramach środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, w ramach poddziałania: Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.

Przedmiot zamówienia:

usługa

  1. Zapytanie upubliczniono za pośrednictwem poczty e-mail oraz na stronie Zamawiającego w dniu 30.07.2018 r.
  2. Do dnia 06 sierpnia 2018 r. wpłynęły następujące oferty:
Lp. Nazwa i adres Wykonawcy Data wpływu Cena brutto Dokument potwierdzający prowadzenie działalności
1. Studio Grafiki Komputerowej „M&M Graphic”, ul. Klasztorna 16, 86-100 Świecie 06.08.2018r. 52000,00 Tak
2. Zakład Produkcyjno – Usługowy DRUKARNIA, ul. Rycerska 19, 86-200 Chełmno 06.08.2018r. 58500,00 Tak
3. KMA Studio Reklamy Maciej Krasoń, ul. Zapolskiej 39, 86-100 Świecie 06.08.2018r. 45000,00 Tak

 

  1. Wykonawcy spełnili warunki udziału w postępowaniu.
  1. Ocena ofert
Lp. Nazwa i adres Wykonawcy Cena brutto Ilość przyznanych punktów
1. Studio Grafiki Komputerowej „M&M Graphic”, ul. Klasztorna 16, 86-100 Świecie 52000,00 86,54
2. Zakład Produkcyjno – Usługowy DRUKARNIA, ul. Rycerska 19, 86-200 Chełmno 58500,00 76,92
3. KMA Studio Reklamy Maciej Krasoń, ul. Zapolskiej 39, 86-100 Świecie 45000,00 100

 

5. Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej:

Oferta firmy KMA Studio Reklamy Maciej Krasoń jest najkorzystniejsza finansowo oraz spełniła wszystkie wymagania zawarte w zapytaniu ofertowym.

  1. Zamawiający nie wykluczył żadnego Wykonawcy oraz nie odrzucił żadnej oferty.

    Starosta Świecki

    /-/ Franciszek Koszowski