Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – aplikacja mobilna

12691
Logo Unia Europejska, bez podpisu
Herb Powiatu Świeckiego
Logo Lokalna Grupa Działania Gminy Powiatu Świeckiego
Logo Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 ‒ Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Materiał opracowany przez Powiat Świecki współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” PROW 2014-2020.

Protokół dla zamówienia na:

 „Opracowanie aplikacji mobilnej realizowanej w ramach projektu „Budowa infrastruktury turystycznej w zakresie stworzenia sieci informacyjnej wzdłuż wyznaczonych szlaków turystycznych w Powiecie Świeckim” dofinansowanego z Unii Europejskiej w ramach środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, w ramach poddziałania: Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.

Przedmiot zamówienia:

usługa

  1. Zapytanie upubliczniono za pośrednictwem poczty e-mail oraz na stronie Zamawiającego w dniu 30.07.2018 r.
  2. Do dnia 06 sierpnia 2018 r. wpłynęły następujące oferty:
Lp. Nazwa i adres Wykonawcy Data wpływu Cena brutto Dokument potwierdzający prowadzenie działalności
1. Sigmeo Sp. z o.o., ul. Masztalarska 8A, 61-767 Poznań 01.08.2018r. 51000,00 Tak
2. Fundacja Słowo i Kropka, ul.Masztalarska 8A/1, 61-767 Poznań 01.08.2018r. 44500,00 Tak
3. Flow Agency Filip Andrzejczak, ul. Lindleya 16, 02-013 Warszawa 02.08.2018r. 55000,00 Tak

 

  1. Wykonawcy spełnili warunki udziału w postępowaniu.
  1. Ocena ofert
Lp. Nazwa i adres Wykonawcy Cena brutto Ilość przyznanych punktów
1. Sigmeo Sp. z o.o., ul. Masztalarska 8A, 61-767 Poznań 51000,00 87,25
2. Fundacja Słowo i Kropka, ul.Masztalarska 8A/1, 61-767 Poznań 44500,00 100
3. Flow Agency Filip Andrzejczak, ul. Lindleya 16, 02-013 Warszawa 55000,00 80,9

 

  1. Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej:

Oferta firmy Fundacja Słowo i Kropka jest najkorzystniejsza finansowo oraz spełniła wszystkie wymagania zawarte w zapytaniu ofertowym.

  1. Zamawiający nie wykluczył żadnego Wykonawcy oraz nie odrzucił żadnej oferty.

Starosta Świecki

/-/ Franciszek Koszowski