Powiat Świecki złożył trzy wnioski aplikacyjne o dofinansowanie

10928
Logo Fundusze Europejski - Program Regionalny
Flaga Rzeczypospolitej Polskiej do projektów
Herb Województwa Kujawsko-Pomorskie, Ubuntu
Logo Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Powiat Świecki w odpowiedzi na konkurs nr RPKP.05.01.00-IZ.00-04-0157/16 ogłoszony w ramach działania 5.1 Infrastruktura drogowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego złożył trzy wnioski aplikacyjne o dofinansowanie następujących projektów:

  1. „Włączenie północno-zachodniej części Powiatu Świeckiego do planowanego węzła w Zbrachlinie przy drodze ekspresowej S5 wchodzącej w skład korytarza TEN-T. Etap II”. Łączna wartość projektu wynosi 999.992,40 zł kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi 10.199.993,54 zł.
  2. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1257C Michale – Sartowice” Łączna wartość projektu wynosi 3 643 200,01zł kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi 3 096 720,00 zł.
  3. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1286C Morsk-Świecie-Dworzysko. Etap II”. ”. Łączna wartość projektu wynosi 999.891,21zł kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi 10.199.907,52zł.