Powiat Świecki otrzyma dofinansowanie!

12091

Powiat Świecki w odpowiedzi na konkurs nr RPKP.05.01.00-IZ.00-04-024/16 ogłoszony w ramach działania 5.1 Infrastruktura drogowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego złożył wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Włączenie północno-zachodniej części Powiatu Świeckiego do planowanego węzła w Zbrachlinie przy drodze ekspresowej S5 wchodzącej w skład korytarza TEN-T – Etap I”. Łączna wartość projektu wynosi 7.303.620,84zł kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi 5.853.110,82 zł. Wniosek przeszedł pozytywnie etap oceny formalnej, merytorycznej i został zakwalifikowany do dofinansowania.