Termomodernizacja budynku przy ul. Wojska Polskiego 173 w Świeciu

13178

W dniu 31 marca 2017 roku w Toruniu Powiat Świecki podpisał umowę z Województwem Kujawsko-Pomorskim (Instytucją Zarządzającą) na dofinansowanie projektu pn. „Termomodernizacja budynku przy ul. Wojska Polskiego 173 w Świeciu”. Całkowity koszt inwestycji to 428.297,59zł. a dofinansowanie wyniesie 201.418,88zł. Realizacja inwestycji została zakończona w 2016 roku.