Termomodernizacja budynku przy ul. Wojska Polskiego 173 w Świeciu

13985

W odpowiedzi na konkurs nr RPKP.03.03.00-IZ.00-04-012/16 ogłoszony przez Urząd Marszałkowski w Toruniu  Powiat Świecki w lipcu 2016 roku złożył wniosek aplikacyjny pn. „Termomodernizacja budynku przy ul. Wojska polskiego 173 w Świeciu”- byłej siedziby Starostwa Powiatowego w Świeciu. Inwestycja została zrealizowana w latach 2015/2016  swoim zakresem obejmowała działania dotyczące kompleksowej i głębokiej termomodernizacji budynku tj. wymiana instalacji centralnego ogrzewania, wraz z wymiana węzła cieplnego, docieplenie ścian zewnętrznych, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej  Całkowity koszt  inwestycji wyniósł 428 297,59 zł. Uchwałą Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 50/2028/16 z dnia 23 grudnia 2016 roku projekt otrzymał dofinansowanie w kwocie 201 418,88 zł.