W poszanowaniu osób niepełnosprawnych…

13651

Z inicjatywy Starosty Świeckiego Franciszka Koszowskiego przy poparciu Rady Powiatu Świeckiego odnowiono dawną siedzibę Starostwa Powiatowego w Świeciu mieszczącą się przy ul. Wojska Polskiego 173 i przekazano ją na potrzeby osób niepełnosprawnych.

W dniu 5 lipca 2017 r. odbyło się uroczyste otwarcie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Świeciu oraz Warsztatu Terapii Zajęciowej w Świeciu.  Dzięki inwestycji Powiatu Świeckiego, osoby niepełnosprawne, będą mogły rozwijać swoje umiejętności w dogodnych warunkach oraz załatwiać sprawy urzędowe w przystosowanych do tego pomieszczeniach.

Była siedziba Starostwa Powiatowego położona przy ul. Wojska Polskiego 173 w Świeciu została całkowicie wyremontowana w latach 2015-2017. Łączny koszt wyniósł około 1,5 mln zł. Część środków pochodziła z funduszy unijnych i PFRON-u. Oprócz bardzo dobrej lokalizacji (główny ciąg komunikacyjny, przystanek autobusowy) cały budynek dostosowano do potrzeb osób niepełnosprawnych.

W budynku swoją siedzibę otrzymał Powiatowy Zespół Orzekania o Niepełnosprawności w Świeciu oraz Warsztaty Terapii Zajęciowej, które bardzo poprawiły swoje warunki lokalowe.

W porównaniu do poprzedniej siedziby, PZOON powiększył swoją powierzchnię  2,5- krotnie. Dzięki temu jednocześnie funkcjonują dwa gabinety lekarskie przeznaczone dla dorosłych i dzieci oraz dwa pomieszczenia do badań i rozmów z lekarzami i specjalistami w sposób zapewniający dyskrecję. W zespole przygotowano poczekalnię wraz z miejscem do zabawy dla dzieci.

W budynku można wypożyczyć sprzęt rehabilitacyjny z Towarzystwa Wspierania Osób Niepełnosprawnych w Świeciu  oraz oddać honorowo krew w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa z siedzibą w Bydgoszczy.