Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców…

13482

Starostwo Powiatowe w Świeciu do 2010 roku było zlokalizowane w kilku miejscach na terenie Świecia. Wydziały mieściły się przy ul. Wojska Polskiego 173, ul. Ciepłej 4 , ul. Gimnazjalnej 2, ul. Sienkiewicza 2 oraz przy ul. Świętego Wincentego. Interesanci chcąc załatwić swoje sprawy przemieszczali się po całym mieście.

W 2003 roku Powiat zakupił od Agencji Mienia Wojskowego budynek po byłej jednostce wojskowej w Świeciu z przeznaczeniem na nową siedzibę Starostwa. Remont obiektu kosztował  4,5 ml zł, z tego 85 % środków finansowych udało się pozyskać z funduszy unijnych i budżetu państwa.

We wrześniu 2010 r. przeniesiono wszystkie wydziały Starostwa do budynku przy ul. Gen. J. Hallera 9. Nowa lokalizacja Starostwa z dużą ilością miejsc parkingowych, windą, elektronicznym systemem kolejkowym, sklepikiem w którym można wypić kawę spowodowała wzrost zadowolenia interesantów. W przeprowadzonych ankietach z 2010 roku interesanci wysoko ocenili przeniesienie Starostwa do jednej siedziby. Zadowolonych było 97,17%.

Obecnie w budynku Starostwa Powiatowego w Świeciu mieści się siedem wydziałów oraz Biuro Rady. Ponadto przy ulicy Hallera 9 swoją siedzibę otrzymały również inne jednostki: Powiatowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny, Powiatowy Zarząd Dróg oraz Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego. Z upływem lat wprowadzono szereg udogodnień dla wszystkich klientów: m.in. ulokowanie punktów obsługi interesantów Wydziału Architektury i Budownictwa oraz Wydziału Komunikacji i Dróg na parterze czy zamontowanie lup dla osób niedowidzących.

Z jednej strony administracja powiatowa centralizuje się dla wygody mieszkańców, z drugiej strony, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów Wydziału Komunikacji i Dróg, otwiera dwa punkty zamiejscowe: w Nowem oraz w Pruszczu, w których kierowcy, niezależnie od miejsca zamieszkania, mogą załatwić wszystkie sprawy: – Wszystko, dzięki podłączeniu do CEPiK-u. W punktach można załatwić rejestrację pojazdu, wymianę dowodu rejestracyjnego, zgłoszenie zbycia pojazdu czy jego wyrejestrowanie. Wyjątki stanowią: odbiór prawa jazdy w punktach zamiejscowych możliwy jest po wcześniejszym uzgodnieniu, a złożenie wniosku o wydanie profilu kandydata na kierowcę odbywa się tylko w Świeciu.

Jesienią podobny punkt obsługi kierowców powstanie w gminie Jeżewo.

Przypominamy, że na wizytę w Wydziale Komunikacji w Świeciu, mieszkańcy Powiatu mogą umawiać się telefonicznie pod nr  52 56 83 125 lub przez internet. Wystarczy wejść na stronę www.csw.pl , kliknąć zakładkę: System kolejkowy i wybrać termin oraz godzinę (potrzebny będzie PESEL).

Kolejnym przykładem udogodnień dla mieszkańców jest otwarcie w każdej z gmin punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej. Mimo iż Ustawa przewiduje otwarcie zaledwie czterech punktów dla naszego Powiatu, postanowiono, że dla wygody klientów oraz dla obniżenia kosztów związanych z dojazdami, otwartych zostanie aż jedenaście miejsc, w których z porady prawnej można skorzystać.

Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo na stronie internetowej www.csw.pl w zakładce Nieodpłatna Pomoc Prawna.