III Wiosenny Rajd Rowerowy

10990

Przed nami III WIOSENNY RAJD ROWEROWY 2018, czyli cykliczna impreza, która ma promować zdrowy styl życia, aktywny wypoczynek na świeżym powietrzu oraz prezentować ciekawe zakątki Powiatu Świeckiego.

Organizatorem rajdu jest Towarzystwo Miłośników Ziemi Świeckiej, które zaprosiło do współpracy Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Świeciu oraz Starostwo Powiatowe (Powiat Świecki).

Wydarzenie ma charakter typowo rekreacyjny i zależy nam, aby Wiosenny Rajd Rowerowy skupiał osoby w różnym wieku, dla których turystyka rowerowa to nie tylko świetna okazja do zobaczenia różnych miejsc, ale też sposobność do integracji środowiska rowerowego w Świeciu i okolicach.

Trasa tegorocznego rajdu liczy około 55 kilometrów (szczegóły podamy wkrótce).
Ruszamy z dziedzińca Zamku w Świeciu i na nim kończymy nasz rajd dekoracją medalową uczestników.

Planujemy jeden postój z poczęstunkiem i dłuższą chwilą na integrację.

Uczestnictwo w rajdzie jest bezpłatne, obowiązują zapisy.

Najważniejsze informacje:

DATA RAJDU: 28.04.2018

ORGANIZATOR: Towarzystwo Miłośników Ziemi Świeckiej

PARTNERZY: OKSiR w Świeciu, Gmina Świecie, Starostwo Powiatowe w Świeciu

KOORDYNATOR RAJDU: Tomasz Pasiek (OKSiR/TMZŚ)

TRASA RAJDU: dokładna trasa zostanie podana w najbliższym czasie

DŁUGOŚĆ TRASY: około 55 kilometrów

DATA I GODZINA ZBIÓRKI: 28.04, GODZ. 09.30 (dziedziniec Zamku w Świeciu)

ZGŁOSZENIA: towarzystwo.mzs@gmail.com lub pod numerem tel. 513 897 524 (Wt-Pt w godz. 10-17)

W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko zgłaszanego uczestnika rajdu.
Osoby niepełnoletnie potrzebują pisemnej zgody rodzica/opiekuna prawnego przesłanej w formie skanu wraz z mailem zgłoszeniowym.
Przesłanie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika poniższego regulaminu imprezy.

REGULAMIN III WIOSENNEGO RAJDU ROWEROWEGO:

1. Zasady zachowania uczestników rajdu rowerowego:

Rajd rowerowy będzie odbywać się w wielu miejscach przy nieograniczonym ruchu drogowym, uczestnicy muszą zachować szczególną ostrożność i znać zasady ruchu drogowego, wobec czego uczestnicy rajdu zobowiązani są do:

– przestrzegania obowiązków uczestnika oraz obowiązkowego podporządkowania się decyzjom organizatora rajdu
– ze względu na rekreacyjny charakter Rajdu nie dopuszcza się współzawodnictwa sportowego na trasie rajdu,
– Rajd nie jest wyścigiem, więc ściganie się jest zabronione,
– posiadanie sprawnego technicznie roweru, wyposażonego zgodnie z obowiązującymi przepisami,
– poruszanie się zgodnie z zasadami ruchu drogowego. Jadąc w kolumnie należy zachować odległość miedzy rowerami 3 m,
– liczba rowerów jadących w jednej kolumnie nie może przekraczać 15,
– podczas jazdy w kolumnie należy zachować min. 200 m odległości pomiędzy poszczególnymi grupami kolumny,
– każdy uczestnik rajdu zobowiązany jest do jazdy w tempie dostosowanym do prędkości innych uczestników, przy zachowaniu ostrożności, należy jechać równo i spokojnie w szyku,
– przy zjazdach nie należy rozpędzać roweru, nie wolno wyprzedzać. Należy kontrolować szybkość i hamowanie,
– każdy manewr na drodze musi być przeprowadzony z upewnieniem się o możliwości bezpiecznego jego wykonania oraz odpowiednio wcześniej zasygnalizowany,
– podczas postoju nie należy tarasować drogi. Postoje należy organizować poza jezdnią, na parkingu, łące lub polanie,
– uczestnicy biorą udział w Rajdzie na własną odpowiedzialność.

Na trasie zabrania się:

– spożywania alkoholu i innych środków odurzających,
– zaśmiecania trasy rajdu oraz miejsc przyległych,
– niszczenia przyrody,

2. Odpowiedzialność organizatora

– organizatorzy Rajdu nie przyjmują odpowiedzialności za wypadki i szkody wynikłe w czasie rajdu, zarówno wobec uczestników jak i osób trzecich,
– udział w rajdzie rowerowym jest dobrowolny i każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność, niezależnie od warunków pogodowych zastanych na trasie,
– organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione podczas imprezy i za szkody wyrządzone przez uczestników,
– organizator nie zapewnia miejsca do przechowywania rzeczy uczestników.

Postanowienia końcowe:

– wszyscy uczestnicy startując w rajdzie wyrażają zgodę na publikację ich wizerunków w relacjach z przebiegu rajdu, zamieszczonych w mediach oraz w materiałach promocyjnych organizatora,
– udział w rajdzie jest równoznaczny z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego regulaminu,
– ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora. W sprawach spornych decyzja Organizatora jest decyzją ostateczną.
Nieznajomość regulaminu nie zwalnia uczestnika od jego przestrzegania.