Weryfikacja innych plików

Niniejsza strona opisuje sposób weryfikacji podpisów kwalifikowanych składanych pod dokumentami zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Parlamentu Eurpejskiego eIDAS oraz definiującej formaty podpisu Decyzji Wykonawczej UE 2015/1506.

Ma ona na celu ułatwienie osobom otrzymującym dokumenty ze Starostwa Powiatowego w Świeciu weryfikację podpisów kwalifikowanych zawartych w tych dokumentach.

W razie ewentualnych dodatkowych pytań prosimy o kontakt za pośrednictwem poczty e-mail na adres it@csw.pl.

Starostwo Powiatowe w Świeciu nie dostarcza opisanego w niniejszej instrukcji oprogramowania i nie ponosi odpowiedzialności za straty i szkody mogą wyniknąć z jego użytkowana. Ewentualne błędy i usterki tego oprogramowania należy zgłaszać do działu wsparcia technicznego tego oprogramowania.

Oprogramowanie weryfikujące podpisy

W celu weryfikacji podpisów w formacie XAdES mogą Państwo użyć dowolnego oprogramowania do weryfikacji podpisu dostarczanego przez dostawców podpisów kwalifikowanych. Jeśli posiadają Państwo własny podpis kwalifikowany to mogą Państwo skorzystać z oprogramowania dostarczanego wraz z tym podpisem.

Starostwo Powiatowe w Świeciu zaleca do weryfikacji podpisów kwalifikowanych złożonych pod wszystkimi formatami plików, z wyjątkiem formatu PDF, oprogramowanie proCertum SmartSign.

Oprogramowanie to jest udostępniane przez firmę Asseco Data Systems S.A. bezpłatnie zarówno do użytku osobistego jak i komercyjnego.

Obsługa oprogramowania do weryfikacji

Poniżej przedstawiono sposób obsługi oprogramowania do weryfikacji podpisów proCertum SmartSign. Służy ono do weryfikowania wszystkich rodzajów podpisów – zarówno zewnętrznych podpisów XAdES jak i podpisów PAdES znajdujących się w plikach PDF.

Dodawanie plików do weryfikacji

Po uruchomieniu aplikacji proCertum SmartSign w celu weryfikacji podpisu kwalifikowanego złożonego pod dowolnym plikiem wystarczy przejść na zakładkę Weryfikacja, przeciągnąć plik .xades zawierający podpis na puste miejsce w oknie tego oprogramowania, lub kliknąć przycisk Dodaj plik i odszukać ten plik na swoim komputerze.

Plik dokumentu, na przykład .docx, powinien znajdować się w tym samym katalogu co plik podpisu .xades i powinien mieć analogiczną nazwę, zgodnie z poniższym schematem:

Nazwa dokumentu.docx (właściwy dokument)
Nazwa dokumentu.docx.xades (plik podpisu)

SmartSign Puste Okno

Po dodaniu pliki będą miały na liście status Do weryfikacji. Można oczywiście dodać do listy wiele plików naraz i wszystkie je zweryfikować. By dokonać weryfikacji dodanych plików wystarczy wcisnąć przycisk Weryfikuj.

SmartSign Przed Weryfikacją

Poprawna weryfikacja

Jeśli podpis został poprawnie zweryfikowany to status takiego dokumentu na liście zmieni się na Poprawnie zweryfikowany. Z okna oprogramowania SmartSign można otworzyć dokument powiązany z tym podpisem .xades za pomocą przycisku Pokaż dokument, oraz wyświetlić szczegóły podpisu – kiedy został złożony oraz przez kogo – za pomocą przycisku Pokaż podpis.

SmartSign Zweryfikowane

Błędna weryfikacja

Jeśli podpis nie został poprawnie zweryfikowany to status podpisu zostanie zmieniony na Błędnie zweryfikowany, a w ramce Szczegółu podpisu będzie można sprawdzić powód z jakiego nie został poprawnie zweryfikowany.

W takim wypadku należy najpierw sprawdzić:

 1. Czy zarówno plik podpisu .xades jak i sam plik z dokumentem znajdują się w tym samym katalogu
 2. Czy plik dokumentu i plik podpisu mają analogiczne nazwy:
  Przykładowy dokument.docx (Właściwy dokument)
  Przykładowy dokument.docx.xades (Plik podpisu)
 3. Czy plik dokumentu nie został omyłkowo zmieniony.
  Jakakolwiek zmiana, nawet ponowne zapisanie otwartego pliku bez wprowadzania w nich zmian, może unieważnić podpis.
 4. Czy plik dokumentu i podpisu zostały poprawnie przesłane.
  Jeśli któryś z plików uległ uszkodzeniu można na przykład spróbować pobrać go jeszcze raz ze swojej poczty.
SmartSign Błąd Weryfikacji

Brak pliku

Jeśli po dodaniu pliku podpisu do listy widnieje przy nim status Niegotowy to znaczy, że oprogramowanie SmartSign nie może znaleźć dokumentu do którego ten podpis został złożony. Należy upewnić się że plik dokumentu jest w tym samym katalogu co podpis lub ręcznie wskazać plik dokumentu klikając na przycisk Przeglądaj w ramce Szczegóły podpisu.

SmartSign Brak Pliku