Aktualności

Powiatowy Urząd Pracy w Świeciu informuje o terminach naborów wniosków w...

Powiatowy Urząd Pracy w Świeciu przedstawia harmonogram naborów wniosków na formy pomocy przewidziane w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i...

Wsparcie dla gastronomii i klubów fitness już na kontach beneficjentów

Ponad 2 miliony złotych trafiło już na konta przedsiębiorców branż gastronomicznej i fitness w ramach marszałkowskich grantów na utrzymanie miejsc pracy. Pozostałe firmy otrzymają...

Budżet na 2021 rok uchwalony!

Rada Powiatu Świeckiego na dzisiejszej sesji uchwaliła budżet Powiatu Świeckiego na rok 2021. Budżet na przyszły rok jest odważny - z rekordową ilością środków pozyskanych...