Środki unijne

Regionalny Program Operacyjny 2007-2013

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny 2014-2020

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020

Powiat Świecki złożył wniosek aplikacyjny o dofinansowanie

Powiat Świecki złożył wniosek aplikacyjny o dofinansowanie  Powiat Świecki w odpowiedzi na konkurs nr RPKP.03.04.00-IZ.00-04-441/23 ogłoszony...

Powiat Świecki realizuje projekt „Cyfrowy Powiat”

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19 Powiat Świecki realizuje projekt „Cyfrowy Powiat” Powiat Świecki...

Powiat Świecki złożył wniosek o przyznanie pomocy na operację „Budowa drogi powiatowej nr 1210C Wierzchy – Brzemiona”

Powiat Świecki w odpowiedzi na ogłoszony nabór wniosków o przyznanie pomocy dla operacji „Budowa lub...

Powiat Świecki realizuje przedsięwzięcie grantowe „ Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Powiat Świecki i jednostki organizacyjne Powiatu”

Powiat Świecki realizuje przedsięwzięcie grantowe „ Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Powiat Świecki...

Powiat Świecki podpisał umowę o powierzenie w konkursie „Cyfrowy Powiat”

29 września 2022r. Powiat Świecki podpisał umowę o powierzenie grantu w  ramach Programu Operacyjnego Polska...

Powiat Świecki inwestuje!

Powiat Świecki znalazł się na bardzo wysokim 18. miejscu na 311 powiatów w Polsce pod...

Zakończyliśmy inwestycję „Przebudowa drogi powiatowej nr 1286C Morsk-Świecie-Dworzysko. Etap II ”

07 października 2022r. zakończyła się realizacja zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata...

Zakończyliśmy inwestycję „Przebudowa drogi powiatowej nr 1286C Morsk-Świecie-Dworzysko. Etap II”

7 października 2022r. zakończyła się realizacja zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na...

Powiat Świecki z dofinansowaniem grantu w konkursie „Cyfrowy Powiat”

W odpowiedzi na ogłoszony nabór wniosków grantowych w konkursie „Cyfrowy Powiat” współfinansowanego przez Unię Europejską...