Środki unijne

Regionalny Program Operacyjny 2007-2013

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny 2014-2020

Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020

Powiat Świecki w dniu 24.04.2024 roku podpisał umowę o powierzenie grantu na dofinansowanie projektu pn. „Cyberbezpieczny Samorząd”.

Powiat Świecki w dniu 24.04.2024 roku podpisał umowę o powierzenie grantu na dofinansowanie projektu pn. „Cyberbezpieczny...

Powiat Świecki w dniu 13.12.2023 roku złożył wniosek aplikacyjny w ramach Konkursu Grantowego pn. „Cyberbezpieczny Samorząd”. W...

Renowacja XIX – wiecznej bramy wjazdowej oraz muru ogrodzenia w Bąkowie

Powiat Świecki złożył wniosek aplikacyjny na dofinansowanie zadania pn. „Renowacja XIX – wiecznej bramy wjazdowej...

Wyniki etapu oceny formalno-merytorycznej dla projektu pn. „Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej nr 1289C Świecie – Głogówko Królewskie”

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 33/1812/23 z dnia 16 sierpnia 2023 roku podjął decyzję w...

Powiat Świecki złożył wniosek aplikacyjny o dofinansowanie

Powiat Świecki złożył wniosek aplikacyjny o dofinansowanie  Powiat Świecki w odpowiedzi na konkurs nr RPKP.03.04.00-IZ.00-04-441/23 ogłoszony...

Powiat Świecki realizuje projekt „Cyfrowy Powiat”

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19 Powiat Świecki realizuje projekt „Cyfrowy Powiat” Powiat Świecki...

Powiat Świecki złożył wniosek o przyznanie pomocy na operację „Budowa drogi powiatowej nr 1210C Wierzchy – Brzemiona”

Powiat Świecki w odpowiedzi na ogłoszony nabór wniosków o przyznanie pomocy dla operacji „Budowa lub...

Powiat Świecki realizuje przedsięwzięcie grantowe „ Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Powiat Świecki i jednostki organizacyjne Powiatu”

Powiat Świecki realizuje przedsięwzięcie grantowe „ Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Powiat Świecki...

Powiat Świecki podpisał umowę o powierzenie w konkursie „Cyfrowy Powiat”

29 września 2022r. Powiat Świecki podpisał umowę o powierzenie grantu w  ramach Programu Operacyjnego Polska...

Powiat Świecki inwestuje!

Powiat Świecki znalazł się na bardzo wysokim 18. miejscu na 311 powiatów w Polsce pod...