Badanie Koniunktury w Gospodarstwach Rolnych (AK-R).

Główny Urząd Statystyczny na terenie całego kraju prowadzi Badanie Koniunktury w Gospodarstwach Rolnych (AK-R). Badanie dostarcza rzetelnych danych o bieżącej sytuacji w gospodarstwach rolnych oraz...

Tomasz Wołoszuk reprezentował Powiat Świecki w największym turnieju siatkówki plażowej w...

W dniach od 12 do 14 lipca 2024 roku w Przysusze odbył się największy polski turniej siatkówki plażowej ORLEN Beach Volley Tour PKO Przysucha...

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert nr 7

W wyniku otwartego konkursu ofert nr 7 dotację na realizację zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i...