Otwarty konkurs ofert nr 9 w zakresie turystyki i krajoznawstwa.

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz....

Otwarty konkurs ofert nr 8 w zakresie działalności na rzecz dzieci...

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz....

Badanie “Zintegrowane statystyki dotyczące gospodarstw rolnych”

Od 1 czerwca do 14 sierpnia 2023 r. realizowane będzie badanie Zintegrowane statystyki dotyczące gospodarstw rolnych. Celem badań rolniczych jest pozyskanie rzetelnych danych, które zostaną...