Powiat Świecki rozpoczął realizację projektu pn. „Budowa systemu instalacji OZE wraz...

Powiat Świecki rozpoczął realizację projektu pn. „Budowa systemu instalacji OZE wraz z magazynami energii dla obiektów będących własnością Powiatu Świeckiego” dofinansowanego w ramach Rządowego...

Starosta Świecki ogłasza przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych

Starosta Świecki ogłasza przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych na okres 3 lat położonych przy ul. Mickiewicza 27 w Świeciu stanowiących własność Skarbu...

Zachęcamy do składnia uwag do oferty realizacji zadania publicznego

Zarząd Powiatu Świeckiego działając na podstawie art. 19a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zachęca do składania propozycji i uwag  do oferty...