Ogłoszenie dla podmiotów biorących udział w konkursach ofert na realizację zadań...

W wyniku otwartych konkursów ofert nr 3,4 i 5 dotację na realizację zadań publicznych otrzymały następujące organizacje pozarządowe: Konkurs ofert nr 3. Nazwa podmiotu:  Okręg...

Zachęcamy do składnia uwag do ofert w zadaniach publicznych

Zarząd Powiatu zachęca do wnoszenia uwag do ofert złożonych do poniższych zadań realizowanych na podstawie art. 19a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o...

Wizytacja budowy S5

6 maja 2021 roku Starosta Świecki Barbara Studzińska i Wicestarosta Franciszek Koszowski brali udział w spotkaniu dotyczącym budowy drogi ekspresowej S5. Podczas spotkania Wiceminister Infrastruktury...