Zapytanie ofertowe – organizacja konferencji popularnonaukowej w Grucznie

5473

Starostwo Powiatowe w Świeciu zaprasza do składania ofert na organizację konferencji popularnonaukowej w Grucznie w ramach realizacji działania „Zachowanie dziedzictwa lokalnego Kociewia poprzez organizację wydarzeń, stworzenie filmu oraz zakup strojów ludowych”.

Usługa obejmuje:

  • koszt wynajęcia pomieszczenia,
  • koszt wystąpień prelegentów,
  • zapewnienie cateringu wszystkim uczestnikom konferencji (część obiadowa oraz deserowa, napoje ciepłe i zimne),
  • zapewnienie zaplecza technicznego.

Termin realizacji zamówienia:  20 sierpnia 2022 r.

Oferty można składać osobiście w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Świeciu lub mailowo: promocja@csw.pl lub marta.s@csw.pl

Termin składania ofert:  15 lipca 2022 r.

Kryterium oceny ofert: najniższa cena brutto.