Zapraszamy na warsztaty kulinarne!

9194

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że w związku z realizacją operacji “Kuchnia kociewska dla każdego, czyli zachowanie dziedzictwa lokalnego obszary Kociewia” trwają zapisy na warsztaty kulinarne dla Pań zamieszkujących obszary wiejskie Powiatu Świeckiego.

Pierwsze warsztaty odbędą się 20 października 2021 r. w świetlicy wiejskiej w Belnie o godz. 16:00.

Na zgłoszenia czekamy do 20 października 2021 r. do godz. 12:00 pod adresem e-mail: borzemska.annaa@gmail.com

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Operacja “Kuchnia kociewska dla każdego, czyli zachowanie dziedzictwa lokalnego obszaru Kociewia” złożona w odpowiedzi na informację o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach zakresu tematycznego Inicjatywy na rzecz lokalnej społeczności, otrzymała wsparcie w ramach środków Lokalnej Grupy Działania “Gminy Powiatu Świeckiego” na lata 2014-2020.