Zapytanie ofertowe – usługa fotograficzna

8212

Starostwo Powiatowe w Świeciu zaprasza do składania ofert na wykonanie zdjęć podczas warsztatów kulinarnych w ramach realizacji działania „Kuchnia kociewska dla każdego, czyli zachowanie dziedzictwa lokalnego obszaru Kociewia”.

Do zadań wykonawcy należy: wykonanie min. 30 zdjęć przedstawiających pracę uczestników warsztatów kulinarnych oraz 100 zdjęć do publikacji kulinarnej. Prawa do zdjęć zostaną przekazane Powiatowi Świeckiemu.

Termin realizacji zamówienia: do 22 listopada 2021 r.

Oferty można składać osobiście w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Świeciu lub mailowo: promocja@csw.pl lub marta.s@csw.pl

Termin składania ofert: 13 października 2021 r.

Kryterium oceny ofert: najniższa cena brutto.