Zapytanie ofertowe – realizacja filmu

7098

Starostwo Powiatowe w Świeciu zaprasza do składania ofert na realizację filmu dokumentującego przebieg realizacji działania „Kuchnia kociewska dla każdego, czyli zachowanie dziedzictwa lokalnego obszaru Kociewia”.

Do zadań wykonawcy należy: wykonanie filmu o długości około 10 minut, który będzie składał się z min. 3 (trzech) wywiadów, a sposób montażu uwzględni tematykę ludową oraz Księgę Znaku Powiatu Świeckiego. Film zostanie przekazany Powiatowi Świeckiemu.

Termin realizacji zamówienia: do 27 grudnia 2021 r.

Oferty można składać osobiście w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Świeciu lub mailowo: promocja@csw.pl lub marta.s@csw.pl

Termin składania ofert: 13 października 2021 r.

Kryterium oceny ofert: najniższa cena brutto.