Zapytanie ofertowe – organizacja warsztatów kulinarnych

7875

Starostwo Powiatowe w Świeciu zaprasza do składania ofert na organizację warsztatów kulinarnych w ramach realizacji działania „Kuchnia kociewska dla każdego, czyli zachowanie dziedzictwa lokalnego obszaru Kociewia”.

Warsztaty miałyby trwać min. 4 tygodnie po dwie godziny dla 20 kobiet z obszarów wiejskich.

Do zadań organizatora należałoby: zapewnienie artykułów spożywczych do przygotowania łącznie 25 dań; ponoszenie kosztu wynajęcia pomieszczeń, w których będą odbywały się warsztaty, a także koszt wynajęcia instruktora prowadzącego zajęcia i koszt zaplecza techniczno-organizacyjnego.

Termin realizacji zamówienia: do 22 listopada 2021 r.

Oferty można składać osobiście w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Świeciu lub mailowo: promocja@csw.pl lub marta.s@csw.pl

Termin składania ofert: 13 października 2021 r.

Kryterium oceny ofert: najniższa cena brutto.