Zapytanie ofertowe – organizacja konferencji popularno-naukowej w Górnej Grupie

8157

Starostwo Powiatowe w Świeciu zaprasza do składania ofert na organizację konferencji popularno-naukowej w Górnej Grupie w ramach realizacji działania „Kuchnia kociewska dla każdego, czyli zachowanie dziedzictwa lokalnego obszaru Kociewia”.

Do zadań wykonawcy należy: organizacja konferencji w II połowie grudnia 2021 r. w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Górnej Grupie.

Usługa obejmuje: wynajęcie pomieszczenia, przygotowanie organizacyjne, catering dla uczestników (200 osób) składający się z części obiadowej, przekąsek, napojów ciepłych i zimnych, zapewnienie zabezpieczenia technicznego (nagłośnienia, projektora, tablicy), opłata prelegentów.

Termin realizacji zamówienia: do 20 grudnia 2021 r.

Oferty można składać osobiście w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Świeciu lub mailowo: promocja@csw.pl lub marta.s@csw.pl

Termin składania ofert: 13 października 2021 r.

Kryterium oceny ofert: najniższa cena brutto.