Zapytanie ofertowe – koordynacja projektu

7981

Starostwo Powiatowe w Świeciu zaprasza do składania ofert na koordynację projektu w ramach realizacji działania „Kuchnia kociewska dla każdego, czyli zachowanie dziedzictwa lokalnego obszaru Kociewia”.

Do zadań wykonawcy należy: rekrutacja uczestników warsztatów kulinarnych, promocja inicjatywy, współpraca z instytucją, która przeprowadzi warsztaty kulinarne, prowadzenie list obecności.

Czas pracy: 40 godzin.

Termin realizacji zamówienia: do 20 grudnia 2021 r.

Oferty można składać osobiście w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Świeciu lub mailowo: promocja@csw.pl lub marta.s@csw.pl

Termin składania ofert: 13 października 2021 r.

Kryterium oceny ofert: najniższa cena brutto.