Zapytanie ofertowe – stworzenie filmu dokumentującego przebieg wydarzenia Święto Kociewia

3767

Starostwo Powiatowe w Świeciu zaprasza do składania ofert na stworzenie filmu dokumentującego przebieg wydarzenia Święto Kociewia w ramach realizacji działania „Zachowanie dziedzictwa lokalnego Kociewia poprzez organizację wydarzeń, stworzenie filmu oraz zakup strojów ludowych”.

Usługa obejmuje:

  • wypożyczenie drona,
  • jakość filmu – dostosowanie go do tematyki ludowej, do księgi znaku Powiatu Świeckiego,
  • długość filmu: ok. 10 minut,
  • ilość wywiadów: min. 3.

Termin realizacji zamówienia: do 29 sierpnia 2022 r.

Oferty można składać osobiście w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Świeciu lub mailowo: promocja@csw.pl lub marta.s@csw.pl

Termin składania ofert:  12 sierpnia 2022 r.

Kryterium oceny ofert: najniższa cena brutto.