Zapytanie ofertowe – opracowanie i wydruk broszury

4046

Starostwo Powiatowe w Świeciu zaprasza do składania ofert na opracowanie i wydruk broszury w ramach realizacji działania „Zachowanie dziedzictwa lokalnego Kociewia poprzez organizację wydarzeń, stworzenie filmu oraz zakup strojów ludowych”.

Usługa obejmuje:

  • nakład broszury 500 szt.,
  • przygotowanie projektu graficznego,
  • druk w kolorze,
  • papier: kreda,
  • zszycie zeszytowe.

Termin realizacji zamówienia: do 7 września 2022 r.

Oferty można składać osobiście w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Świeciu lub mailowo: promocja@csw.pl lub marta.s@csw.pl

Termin składania ofert:  5 sierpnia 2022 r.

Kryterium oceny ofert: najniższa cena brutto.